Trzciany Brwinów Wakefamilyshop.pl
Wake Family | Regulamin rezerwacji i korzystania z wyciągu w Wake Family
144
page,page-id-144,page-template-default,ajax_updown_fade,page_not_loaded,
title

Regulamin rezerwacji i korzystania z wyciągu w Wake Family

Regulamin rezerwacji i korzystania z wyciągu w Wake Family

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Regulamin określa zasady rezerwacji oraz korzystania z wyciągów do wakeboardu w Wake Family nad jeziorem Trzciańskim lub w innej/innych lokalizacji/lokalizacjach, których właścicielem jest Sport Resorts Solution Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego, pod numerem KRS: 0000601754, NIP: 5213722665.
2. Dokonanie rezerwacji oznacza, że użytkownik zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i, że akceptuje jego treść w całości.
 
II. REZERWACJA
 
1. Rezerwacja jest ważna wyłącznie po dokonaniu płatności przez serwis PayU.
2. W przypadku gdy płatność nie zostanie zrealizowana, rezerwacja jest automatycznie anulowana.
3. Potwierdzeniem prawidłowej rezerwacji jest e-mail, który zostaje automatycznie wysłany na wskazanego przez użytkownika e-maila po zakończeniu procesu rezerwacji.
4. Rezerwacji można też dokonywać za pomocą zakupionych wcześniej karnetów poprzez podanie kodu przypisanego do danego typu karnetu poprze stronę www.wakefamily.pl
4.1 KARNET OPEN jest imienny i upoważnia do rezerwacji jednej godziny dziennie i pływania zawsze kiedy są wolne miejsca. Rezerwacje można robić z jednotygodniowym wyprzedzeniem. Przy logowaniu podaje się kod, imię, nazwisko, mail. KARNETÓW OPEN nie można przekazać komuś innemu i nie można za ich pomocą robić rezerwacji na więcej osób. KARNET OPEN jest do wykorzystania tylko w jednym sezonie liczonym od 18 kwietnia do 20 września danego roku.
4.2 KARNET CZASOWY jest w formie określonej liczby godzin przypadających na jedną osobę. KARNETY CZASOWE można przekazać komuś innemu i można też za ich pomocą robić rezerwację na więcej osób poprzez wykorzystanie z puli przypadających na dany karnet czasowy większej ilości godzin. KARNET CZASOWY 40h umożliwia zarezerwowanie maksymalnie dwóch godzin na wyłączność na jeden wyciąg dziennie, Karnet 20h – 1h na wyłączność, a karnet 10h – 2 miejsc na wyciągu. KARNETY CZASOWE można wykorzystywać przez dwa lata od daty zakupu.
5. Na jedną godzinę zapisać się może max. 4 osoby.
6. W cenie zawarty jest sprzęt tj. deska, kamizelka wypornościowa, pianka docieplająca, instruktor. Cena nie ulega zmianie jeśli Klient nie korzysta z pakietu zawartego w cenie.
7. Czas liczony jest od pełnej godziny, na którą jest dokonana rezerwacja. Spóźnienie nie przesuwa początku godziny pływania. PROSIMY O PRZYBYCIE 15 MINUT PRZED WYZNACZONYM CZASEM
i zgłoszenie się do pracownika WAKE FAMILY.
8. Zmiany terminu zarezerwowanego czasu bądź rezygnacja z rezerwacji są możliwe do jednego dnia przed dniem przypadającym na zarezerwowaną godzinę, drogą mailową na adres: info@wakefamily.pl. Za odwołaną w terminowym wyprzedzeniem rezerwację pieniądze zostaną zwrócone w przeciągu siedmiu dni roboczych. Wszystkie zdarzenia losowe powodujące nieobecność będą rozpatrywane indywidualnie.
9. W razie nagłych zmian pogodowych, powodujących zatrzymanie wyciągu, osoby, które nie mogły wykorzystać rezerwacji, mogą zmienić termin na każdy dostępny, pisząc na adres email: info@wakefamily.pl.
 
III. KORZYSTANIE Z WYCIĄGU I BEZPIECZEŃSTWO
 
1. Z wyciągu nie mogą korzystać osoby:
1.1 będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
1.2 nie potrafiące pływać,
1.3 swoim zachowaniem powodują zagrożenie bezpieczeństwa swojego lub innych użytkowników wyciągu.
Osobom takim odmówiona będzie możliwość korzystania z wyciągu.
2. Zasady korzystania z wyciągu w WAKE FAMILY:
2.1 na pomoście startowym należy stosować się do wszystkich zaleceń obsługi wyciągu. O braku umiejętności startu z pomostu należy poinformować obsługę wyciągu. Udzielone zostaną wtedy przez obsługę wyciągu lub instruktora wskazówki dotyczące techniki startu oraz sposobu pokonywania trasy wyciągu, a w szczególności pokonywania punktów zwrotnych i kończenia przejazdu,
2.2 na trasie przejazdu wyciągu znajdują się tzw. figury WAKE FAMILY (potocznie zwane „przeszkodami”), które stanowią specjalistyczny sprzęt służący zaawansowanym użytkownikom wyciągu. Korzystanie z nich wymaga wysokich umiejętności i jest obarczone zwiększonym ryzykiem urazu i kontuzji,
2.3 korzystanie z elementów WAKE FAMILY jest dozwolone tylko dla posiadaczy desek wakeboardowych,
2.4 zabronione jest najeżdżanie na figury WAKE FAMILY na deskach wyposażone w finy,
2.5 zabronione jest najeżdżanie na figury WAKE FAMILY na deskach zaopatrzonych w wiązania kitesurfingowe – footstrapy,
2.6 zabronione jest najeżdżanie na figury na sprzęcie wypożyczonym od WAKE FAMILY.
 
IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 
1. Pływanie na wyciągu odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Użytkownik ma świadomość, że pływanie na wyciągu może wiązać się z ewentualnymi wypadkami lub urazami
i w pełni akceptuje wskazane ryzyko.
2. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do firmy Sport Resorts Solutions Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, związanych z użytkowaniem wyciągu w szczególności roszczeń odszkodowawczych z tytułu jakichkolwiek wypadków, w tym w szczególności wszelkiego rodzaju złamań, zwichnięć, urazów, potłuczeń i innych uszkodzeń ciała bez względu na skutek, jak również zniszczenia odzieży lub innego mienia użytkownika.
 
V. DANE OSOBOWE
 
1. Administratorem danych osobowych jest Sport Resorts Solution Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego, pod numerem KRS: 0000601754, NIP: 5213722665.
2. Osoba dokonująca rezerwacji na stronie internetowej www.wakefamily.pl oraz korzystająca z wyciągu do wakeboardu w Wake Family nad jeziorem Trzciańskim lub w innej lokalizacji/lokalizacjach wyraża zgodę na umieszczenie jej danych osobowych w bazie danych WAKE FAMILY. Dane będą przetwarzane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji rezerwacji, wykonania umowy, wystawienia faktur, rachunków lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz w celach marketingowych. Osobie dokonującej rezerwacji przysługuje prawo do wglądu i modyfikacji danych, jak również żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania WAKE FAMILY prosimy kierować na adres: info@wakefamily.pl. Dziękujemy.

 

PROSIMY O PRZYBYCIE 15 MINUT PRZED WYZNACZONYM CZASEM